Raad van Toezicht

Stichting Schouwburg Hengelo wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel uit de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht past de Governance Code Cultuur toe.

Samenstelling Raad van Toezicht Schouwburg Hengelo: 

Voorzitter:
Mevr. B. de Vries

Leden:
Mevr. A. ten Dam
Mevr. B. de Vries
Mevr. I. van Deuveren
Dhr. J. de Boer
Dhr. M. Klein Haarhuis