Raad van Toezicht

Stichting Schouwburg Hengelo wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel uit de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht past de Governance Code Cultuur toe.

Samenstelling Raad van Toezicht Schouwburg Hengelo: 

Dhr. H. Nijhof (voorzitter)
Dhr. J. de Boer (lid)
Mevr. A. ten Dam (lid)
Mevr. B. de Vries (lid)
Mevr. I. van Deuveren (lid)