Overige locaties

Geregeld vinden voorstellingen en concerten van Schouwburg Hengelo op andere locaties plaats. U vindt de adressen hier.

Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34, Hengelo
074 - 245 25 65
www.bibliotheekhengelo.nl

Waterstaatskerk Hengelo
Deldenerstraat 20, Hengelo
074 - 291 73 09
www.waterstaatskerk-hengelo.nl

Kristalkerk
P.C. Hooftlaan 210, Hengelo
074 - 242 48 41
www.kristalkerk.nl

Kulturhus Borne
Marktstraat 23
7622 CP BORNE
www.kulturhusborne.nl

Stadhuishal
Burgemeester Jansenplein 1, Hengelo
074 - 245 98 76
www.hengelo.nl